เกี่ยวกับเรา

Norte Kaffe ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ทำให้เกิดมาเป็น Nortekaffe เมล็ดกาแฟสดที่ดีที่สุด เรามุ่งเน้นการเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การแปรรูป มุ่งหวังจะเป็นบริษัทเพื่อสังคมภายใต้พื้นฐานแนวความคิดช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกกาแฟให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการรับซื้อผลเชอรรี่ด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่กดขี่ข่มเหงเกษตรกร หลังจากนั้นได้นำผลเชอรี่เข้าสู่กระบวนการแปรรูปตามมารตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเก็บผลกาแฟสุกและสมบูรณ์เต็มที่แบบ Hand pick คือเก็บผลเชอรรี่ทีละผล แล้วผ่านกระบวนการแปรรูบ และล้างแบบ Fully wash process หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการบ่ม โม่ และคั่วโดย professional roaster การจัดเก็บ เรามีโรงสีกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่ที่แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมล็ดกาแฟสารของ Nortekaffe (นอร์เต้ กาแฟ) มีเกรดดังนี้ A+AA / A / BA / B สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟสารของบริษัท ติดต่อ

My Product.

NORTE KAFFE แบ่งเป็น 3 Roast ดังนี้

  • all
  • Norte Dark roast
  • Norte Medium roast
  • Norte Light roast

Contact Us.

สนใจเมล็ดกาแฟ Nortekaffe ติดต่อ

Mon - Fri 8:30 - 16:30 น.

Map will not be display without Internet Connection.